Kritik af den sociale stat.

Jeg vil godt komme med en kritik, af den sociale stat. Den sociale stat tager sig af sine medborgere i den sociale stat på en sådan måde, at medborgeren i den sociale stat ikke behøver at tage stilling til om noget er godt eller skidt.

Med godt eller skidt mener jeg, at mennesker i den sociale stat er berøvet deres frihed til, at tænke over hvad der er godt og hvad der er skidt for den enkelte medborger i den sociale stat.

Den sociale stat tager sig af sine medborger på en sådan måde, at de sørger for, at den enkelte medborger bliver glemt, glemt af sig selv.

Den sociale stat påstår, at den giver muligheder for alle sine medborgere i den sociale stat, ved at uddanne sine medborgere til at tage sig af andre medborgeres problemer end lige den enkelte medborgeres egne problemer, og det mener jeg skaber et uhensigtsmæssigt problem for den enkelte medborger i den sociale stat, problemet er hvem er den enkelte medborger i den sociale stat, når medborgeren er frataget sin frihed ved det hele tiden, at skulle forholde sig til andre medborgeres problemer, og ikke sine egne.

Dette er min kritik af den sociale stat.

Med kærlig hilsen

Broder Tom fastrup steffens